VIP CLIENTS

COMPANIES

SERVICES

مشتریان نقطه صفر

هرکسب و کاری در آغاز نیاز به یک هویت دارد. انتخاب نام مناسب جهت یک برند تبلیغاتی ، ایجاد لوگو یا آرم  به یاد ماندنی ، انتخاب رنگ سازمانی و تولید ابزارهای اداری و  تبلیغاتی مناسب نخستین گام برای رسیدن به این هویت و ساخت یک برند می باشد.

امروزه بسیاری از برندهای متعبر جهانی موفقیت خود را مدیون این ایجاد هویت هستند.

طرح نقطه صفر ( ZERO POINT )  راهکاری است ابتکاری که توسط متخصصان استـودیـو طـراحـی بـهـار گـراف پایه ریزی شده و هدف اصلی آن ایجاد هویت برای شرکت های نوپا و تازه تاسیس می باشد.

خدمات استودیو طراحی بهارگراف استـودیـو طـراحـی بـهـار گـراف برای هویت سازی به صورت ذیل ارائه میگردد.

1- مشاوره و تحقیق جهت انتخاب نام برند مناسب با فعالیت شرکت

2- مشاوره در انتخاب شعار تبلیغاتی مناسب

4- مشاوره جهت انتخاب رنگ سازمانی ( مناسب با زمینه فعالیت)

5- طراحی اوراق اداری ( کارت ویزیت، سربرگ و پاکت )

6- طراحی و تولید ابزار های  تبلیغاتی  مناسب جهت معرفی خدمات مورد نظر از جمله :

الف- بروشور و کاتالوگ ( چاپی یا الکترونیکی)

ب- وب سایت 

ج- تبلیغات محیطی مانند بیلبورد 

د- تبلیغات نمایشگاهی مانند پوستر و استندهای تبلیغاتی 

و .....

بر اساس این طرح ایجاد المانهای تبلیغاتی بر اساس ارزیابی بازار و تکیه بر فاکتورهای موثر در فروش صورت می پذیرد . علاوه بر آن انتقال دانش به مدیران مجموعه آنها را از نقطه صفر به کارشناسانی آگاه در تبلیغات تبدیل می کند که می توانند سکان کشتی تبلیغاتی شرکت را به دست گیرند.
مشتریان نقطه صفراستودیو طراحی بهار گراف