قبل و بعد

سرعت تغییر تکنولوژی، مُد و تبلیغات پیرامون آن در جهان مدرن امروز باعث تغییر سریع در سلیقه جوامع نیز شده است. به گونه ای که تبلیغی که دیروز بسیار زیبا و قوی بود امروز قدیمی و کهنه به نظر می آید.
امروزه برندهای مطرح جهان چهره تبلیغاتی خود را با پیشرفت سلایق جوامع خود منطبق می سازند، تغییری که در ایران فقط مدیران آگاه از روشهای نوین تبلیغات با آن رویکردی دارند.
نگاهی به گذشته و تغییر و حرکت به سوی آینده در کمپانی شما یکی از تخصص ها و مهارت های استودیو طراحی بهار گراف به عنوان یکی از پیشگامان ارائه خدمات قبل و بعد ( Before & After ) در ایران می باشد. خدمتی که نیاز به جسارت تغییر در ساختار و تفکرات تبلیغاتی یک شرکت دارد.
کارشناسان این مجموعه پس از بازبینی داشته های گرافیکی و تبلیغاتی یک شرکت یا سازمان در صورت نیاز به تغییر و به روز شدن، پیشنهادات و راهکارهای لازم را جهت تغییر و استاندارد نمودن آنها ارائه خواهند کرد.
اولین نماد گرافیکی که پایه و اساس تمامی تبلیغات و فرزند ارشد یک مجموعه تجاری یا صنعتی می باشد لوگو و برند آن می باشد که شروع تغییر از همین جاست.
با گذشت زمان سلیقه جوامع نیز به سرعت تغییر می کند. لباسی که دیروز مد روز بود امروز دمده و قدیمی فرض می شود.نشانه های شناسایی و علائم گرافیکی معتبر امروز دنیا نیزموید این نکته است.

STARBUCKS COFFEE

Logo STARBUCKS COFFEE

BURGER KING

Logo BURGER KING

PEPSI COMPANY

Logo PEPSI

FORD COMPANY

Logo FORD

BMW COMPANY

Logo BMW

BMW COMPANY

Logo BMW

WINDOWS OS

Logo WINDOWS OS

AMERICAN AIRLINES

Logo AMERICAN AIRLINES

FORD MOTOR

Logo FORD

COCA COLA

Logo COCA COLA

COCA COLA

Logo COCA COLA