WHO

WE ARE ?

ABOUT

BG DESIGN STUDIO

بـنـام خـدا

قصه هر شرکتی از یک روز مشخص آغاز می شود روزی آفتابی ، ابری ، بارانی یا برفی اما شرکتی به موفقیت دست می یابد که امتداد حرکتش رو به خورشید باشد .
قصه  استـودیـو طـراحـی بـهـار گـراف نیز از مهر سال 1378 روزی آفتابی در تهران آغاز و وارد دنیای بزرگ تبلیغات ایران و جهان شد. واکنون پس از 14 سال تلاش بی وقفه دست آورد آن در 3 گزاره خلاصه می شود.

مشتریان همراه

تعهد به انجام کار

صداقت گفتار

امروزه بـهـار گـراف به عنوان یک موسسه انتفاعی فقط به منافع خویش نمی نگرد، بلکه معتقد است که با گره زدن آرمان های خود به اهداف مشتری می توان رابطه ای برد - برد را برای دو طرف به ارمغان آورد. بنابراین نگاه  بـهـار گـراف به کار فقط ارائه یک طـرح گـرافـیکی نیست، بلکه ارائه کاری است که در آن علاوه بر آیتم های زیبایی شناختی، تکنیک های تاثیر بصری، استانداردهای جهانی و ابزارهای منتهی به فروش بالاتر نیز دیده شده باشد. دراین راستا بـهـار گـراف با جسارت تغییر و بهم ریختن المانهای تکراری موضوع یا کانسپتی را عرضه می کند که منجر به فروش بهتر نیز گردد .

پایه و اساس شروع کار طـراحی گـرافـیک طراحی گرافیک مدرن و تبلیغاتی متکی بر خلق ایده های نوین و اجرای صحیح آن متناسب با علوم تبلیغات روز دنیا بوده است.

یک گـرافـیـسـت قبل از اینکه یک هنرمند باشد می بایست یک خلاق خوب و ماهر باشد.

 طـراحی گـرافـیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی .ترکیب و ادغام حروف ، تصویر سازی و عکس و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی،  تبلیغات و غیره.

 هـنـر گـرافـیک به معنای سنتی آن و  گـرافـیک مدرن متناسب با تبلیغات و شیوه های کنونی جهت بهبود فروش، کاملا مجزا و متفاوت است.

درباره استودیو طراحی بهار گراف